Ceremonii militare și religioase dedicate Zilei Eroilor și finalizării lucrărilor de construire a Bisericii-monument a Martirilor Timișoarei din localitatea Popești-Leordeni

Ministrul Gabriel Oprea se adreseazã audienþei la ceremonia religioasã organizatã cu ocazia finalizãrii lucrãrilor de construire a Bisericii-monument a Martirilor Timiºoarei - foto Valentin Ciobîrcã

Ministrul Gabriel Oprea se adresează audienței la ceremonia religioasă organizată cu ocazia finalizării lucrărilor de construire a Bisericii-monument a Martirilor Timișoarei - foto Valentin Ciobîrcă