Ceremonia de sosire din Afganistan a militarilor Batalionului 20 Infanterie "Scorpionii Negri" (The 20th "Scorpionii Negri" Infantry Battalion Ended Their Mission in Afghanistan)

ªeful Statului Major General, generalul maior ªtefan Dãnilã, trece în revistã formaþia - foto Cristian Surugiu
(The chief of the General Staff, Major General ªtefan Dãnilã reviewing the troops)

Șeful Statului Major General, generalul maior Ștefan Dănilă, trece în revistă formația - foto Cristian Surugiu
(The chief of the General Staff, Major General Ștefan Dănilă reviewing the troops)