Ceremonia de sosire din Afganistan a militarilor Batalionului 20 Infanterie "Scorpionii Negri" (The 20th "Scorpionii Negri" Infantry Battalion Ended Their Mission in Afghanistan)

ªeful SMG felicitã un militar pentru îndeplinirea misiunii - foto Cristian Surugiu
(The chief of the General Staff congratulating a soldier upon completing his mission)

™eful SMG felicit„ un militar pentru Óndeplinirea misiunii - foto Cristian Surugiu
(The chief of the General Staff congratulating a soldier upon completing his mission)