Jurnaliștii cursanți pregătiți in tehnicile de supraviețuire

Tehnici de supravieþuire - amenajarea unui adãpost

Tehnici de supraviețuire - amenajarea unui adăpost