Instruire NBC a jurnaliștilor cursanți

Pregãtirea cursanþilor pentru trecerea prin atmosferã contaminatã

Pregătirea cursanților pentru trecerea prin atmosferă contaminată