Sărbătorirea Zilei Imnului Național al României

Ministrul apãrãrii naþionale Gabriel Oprea se adreseazã audienþei - foto Valentin Ciobîrcã
(Minister of National Defence, Gabriel Oprea, addressing the audience)

Ministrul apărării naționale Gabriel Oprea se adresează audienței - foto Valentin Ciobîrcă
(Minister of National Defence, Gabriel Oprea, addressing the audience)