Aspecte de la ceremonia organizată la Târgu-Mureș

Ministrul apãrãrii naþionale Gabriel Oprea se adreseazã audienþei

Ministrul apărării naționale Gabriel Oprea se adresează audienței