Aspecte de la Parada militară din Piața Arcului de Triumf

Comandantul paradei, generalul de brigadã Nicolae Ciucã, trece pe sub Arcul de Triumf

Comandantul paradei, generalul de brigadă Nicolae Ciucă, trece pe sub Arcul de Triumf