Ajutor umanitar de urgență pentru persoanele asistate social din Valea Screzii, județul Prahova (Humanitarian Aid and Relief in Valea Screzii, Prahova County)

Descãrcarea ajutoarelor în tabãra din Valea Screzii, judeþul Prahova  (Unloading aid in the camp in Valea Screzii, Prahova County )

Descărcarea ajutoarelor în tabăra din Valea Screzii, județul Prahova (Unloading aid in the camp in Valea Screzii, Prahova County )