Ministrul Apãrãrii Naþionale Gabriel Oprea se adreseazã participanþilor la Serbarea Pomului de Crãciun  (Minister of National Defence Gabriel Oprea addressing the audience invited at the event) În cadrul unei ceremonii militare, prin ordin al Ministrului Apãrãrii Naționale, plutonierul Laurenþiu ªerban a fost trecut în corpul ofiþerilor, cu gradul de cãpitan  (By order of defence minister Gabriel Oprea, during a military ceremony, WO Laurenþiu ªerban was promoted to the Officers’ Corps, with the rank of Captain) Ministrul Gabriel Oprea i-a conferit cãpitanului Laurenþiu ªerban Emblema "Onoarea Armatei României" cu însemn de rãzboi (Minister Oprea decorated Captain Laurenþiu ªerban with Emblem „Onoarea Armatei României”, with war insignia)
Ministrul Apărării Naționale Gabriel Oprea se adresează participanților la Serbarea Pomului de Crăciun (Minister of National Defence Gabriel Oprea addressing the audience invited at the event)
Vizualizat: 1082 ori.
În cadrul unei ceremonii militare, prin ordin al Ministrului Apărării Naționale, plutonierul Laurențiu Șerban a fost trecut în corpul ofițerilor, cu gradul de căpitan (By order of defence minister Gabriel Oprea, during a military ceremony, WO Laurențiu Șerban was promoted to the Officers’ Corps, with the rank of Captain)
Vizualizat: 1172 ori.
Ministrul Gabriel Oprea i-a conferit căpitanului Laurențiu Șerban Emblema "Onoarea Armatei României" cu însemn de război (Minister Oprea decorated Captain Laurențiu Șerban with Emblem „Onoarea Armatei României”, with war insignia)
Vizualizat: 1178 ori.