Intervenția armatei în sprijinul populației afectate de viscol și ninsori (The Military in Support of People Affected by Snow Storms)

Descãrcarea ajutoarelor în localitatea Reghiu, judeþul Vrancea
(Unloading the aid in the area of Reghiu, Vrancea County)

Descărcarea ajutoarelor în localitatea Reghiu, județul Vrancea
(Unloading the aid in the area of Reghiu, Vrancea County)