Intervenția armatei în sprijinul populației afectate de viscol și ninsori (The Military in Support of People Affected by Snow Storms)

Militarii Brigãzii 282 Infanterie Mecanizatã din Focºani în sprijinul persoanelor care au necesitat ajutor medical
(Troops of the 282nd Mechanized Brigade of Focºani helping the people in need of medical assistance)

Militarii Brigăzii 282 Infanterie Mecanizată din Focșani în sprijinul persoanelor care au necesitat ajutor medical
(Troops of the 282nd Mechanized Brigade of Focșani helping the people in need of medical assistance)