Armata continuă colectarea și distribuirea produselor alimentare și materialelor de strictă necesitate pentru populația afectată de viscol și ninsori (Military Personnel Acting in Support of People Affected by Abundant Snowfalls)

Centrul de colectare a ajutoarelor din Braºov - Academia Forþelor Aeriene (Aid collecting center in Braºov – Air Force Academy )

Centrul de colectare a ajutoarelor din Brașov - Academia Forțelor Aeriene (Aid collecting center in Brașov – Air Force Academy )