Armata continuă colectarea și distribuirea produselor alimentare și materialelor de strictă necesitate pentru populația afectată de viscol și ninsori (Military Personnel Acting in Support of People Affected by Abundant Snowfalls)

Sosirea coloanei cu ajutoare în localitatea Mãrãºeºti, jud Vrancea
(Arrival of the convoy carrying aid in Mãrãºeºti, Vrancea County)

Sosirea coloanei cu ajutoare în localitatea Mărășești, jud Vrancea
(Arrival of the convoy carrying aid in Mărășești, Vrancea County)