Vizita ministrului Apărării Naționale Gabriel Oprea în Republica Moldova (Official Visit of Defence Minister Gabriel Oprea in the Republic of Moldova)

Aspect de la întrevederea ministrului apãrãrii naþionale Gabriel Oprea  cu primul ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat 
(Meeting between Minister Gabriel Oprea and the Prime Minister of the Republic of Moldova, Vlad Filat)

Aspect de la întrevederea ministrului apărării naționale Gabriel Oprea cu primul ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat
(Meeting between Minister Gabriel Oprea and the Prime Minister of the Republic of Moldova, Vlad Filat)