Vizita ministrului Apărării Naționale Gabriel Oprea în Republica Moldova (Official Visit of Defence Minister Gabriel Oprea in the Republic of Moldova)

Aspect din timpul declaraþiilor de presã la sediul Ministerului Apãrãrii al Republicii Moldova 
(Press statements at the Ministry of Defence of the Republic of Moldova )

Aspect din timpul declarațiilor de presă la sediul Ministerului Apărării al Republicii Moldova
(Press statements at the Ministry of Defence of the Republic of Moldova )