Ceremonii militare pentru celebrarea Zilei Eroilor (Military ceremonies in Honor of the Heroes’ Day)

Prezentarea onorului la la Mormântul Ostaºului Necunoscut. 
(Troops saluting in front of the Tomb of the Unknown Soldier)

Prezentarea onorului la la Mormântul Ostaşului Necunoscut.
(Troops saluting in front of the Tomb of the Unknown Soldier)