Ziua Rezervistului (The Day of the Reservist)

Aspect din timpul reuniunii de la Bacãu, dedicatã Zilei Rezervistului
(Reunion on the Day of the Reservist in Bacãu)

Aspect din timpul reuniunii de la Bacău, dedicată Zilei Rezervistului
(Reunion on the Day of the Reservist in Bacău)