Vizita ministrului Apărării Naționale în garnizoanele Cluj-Napoca și Câmpia Turzii (Defence Ministry Leadership Visited Cîmpia Turzii Cluj-Napoca and Timișoara Garrisons)

Ministrul Dobriþoiu ºi generalul-locotenent  Dãnilã împreunã cu conducerea Diviziei 4 Infanterie "Gemina"
(Minister Dobriþoiu and Lieutenant General ªtefan Dãnilã together with the command of the 4th "Gemina" Infantry Division)

Ministrul Dobrițoiu și generalul-locotenent Dănilă împreună cu conducerea Diviziei 4 Infanterie "Gemina"
(Minister Dobrițoiu and Lieutenant General Ștefan Dănilă together with the command of the 4th "Gemina" Infantry Division)