Cursul pentru jurnaliștii care transmit din zone de conflict (Course for Journalists Reporting from Conflict Areas)

Aspect de la exerciþiul practic al cursului (supravieþuirea în condiþii de captivitate)

Aspect de la exercițiul practic al cursului (supraviețuirea în condiții de captivitate)