Cursul pentru jurnaliștii care transmit din zone de conflict (Course for Journalists Reporting from Conflict Areas)

Traversarea unei porþiuni de teren incendiat

Traversarea unei porțiuni de teren incendiat