Aniversarea Comandamentului Comunicațiilor și Informaticii (70 Years Anniversary of the Command for Communications and Information Technology )

Generalul- locotenent ªtefan Danilã împreunã cu rudele militarilor transmisioniºti din Afganistan (Lieutenant General ªtefan Dãnilã with families of the communications troops of Afganistan.)

Generalul- locotenent Ștefan Danilă împreună cu rudele militarilor transmisioniști din Afganistan (Lieutenant General Ștefan Dănilă with families of the communications troops of Afganistan.)