Ceremonia militară prilejuită de plecarea în Afganistan a militarilor din compunerea Batalionului 2 Manevră (Troops of the 2nd Maneuver Battalion to Deploy to Afghanistan)

Aspect de la ceremonie - foto Cãtãlin Ovreiu
(Photo from the ceremony )

Aspect de la ceremonie - foto Cătălin Ovreiu
(Photo from the ceremony )