Preºedintele interimar Crin Antonescu, premierul Victor Ponta,  ministrul apãrãrii naþionale Corneliu Dobriþoiu ºi ºeful Statului Major General, gl. lt. ªtefan Dãnilã sosesc la ceremonie - foto Eugen Mihai
(Interim President Crin Antonescu, Premier Victor Ponta, Minister of National Defence Corneliu Dobriþoiu and the chief of General Staff Lieutenant General ªtefan Dãnilã arriving at the ceremony)Aspect din timpul ceremoniei dedicatã Zilei Imnului Naþional  - foto Eugen Mihai
(Ceremony dedicated to the Day of the National Anthem)Drill team-ul Regimentului 30 Gardã "Mihai Viteazul " executã un exerciþiu  de mãiestrie în mânuirea armamentului - foto Eugen Mihai
(The 30th "Mihai Viteazul" drill team during an exercise showing their skills in handling the weapons)
Președintele interimar Crin Antonescu, premierul Victor Ponta, ministrul apărării naționale Corneliu Dobrițoiu și șeful Statului Major General, gl. lt. Ștefan Dănilă sosesc la ceremonie - foto Eugen Mihai
(Interim President Crin Antonescu, Premier Victor Ponta, Minister of National Defence Corneliu Dobrițoiu and the chief of General Staff Lieutenant General Ștefan Dănilă arriving at the ceremony)
Vizualizat: 615 ori.
Aspect din timpul ceremoniei dedicată Zilei Imnului Național - foto Eugen Mihai
(Ceremony dedicated to the Day of the National Anthem)
Vizualizat: 652 ori.
Drill team-ul Regimentului 30 Gardă "Mihai Viteazul " execută un exercițiu de măiestrie în mânuirea armamentului - foto Eugen Mihai
(The 30th "Mihai Viteazul" drill team during an exercise showing their skills in handling the weapons)
Vizualizat: 626 ori.
Drill team-ul Regimentului 30 Gardã "Mihai Viteazul " executã un exerciþiu  de mãiestrie în mânuirea armamentului - foto Eugen Mihai
(The 30th "Mihai Viteazul" drill team during an exercise showing their skills in handling the weapons)Drill team-ul Regimentului 30 Gardã "Mihai Viteazul " executã un exerciþiu  de mãiestrie în mânuirea armamentului - foto Eugen Mihai
(The 30th "Mihai Viteazul" drill team during an exercise showing their skills in handling the weapons)Muzicile militare reprezentative ale MApN ºi MAI interpreteazã  toate Imnurile Naþionale pe care le-a avut România de la înfiinþarea Sa ca stat modern - foto Eugen Mihai
(The representative military music bands of MoND and MAIA play all the national anthems Romania had ever since its establishment as a modern state)
Drill team-ul Regimentului 30 Gardă "Mihai Viteazul " execută un exercițiu de măiestrie în mânuirea armamentului - foto Eugen Mihai
(The 30th "Mihai Viteazul" drill team during an exercise showing their skills in handling the weapons)
Vizualizat: 680 ori.
Drill team-ul Regimentului 30 Gardă "Mihai Viteazul " execută un exercițiu de măiestrie în mânuirea armamentului - foto Eugen Mihai
(The 30th "Mihai Viteazul" drill team during an exercise showing their skills in handling the weapons)
Vizualizat: 649 ori.
Muzicile militare reprezentative ale MApN și MAI interpretează toate Imnurile Naționale pe care le-a avut România de la înființarea Sa ca stat modern - foto Eugen Mihai
(The representative military music bands of MoND and MAIA play all the national anthems Romania had ever since its establishment as a modern state)
Vizualizat: 615 ori.
Aspect de la momentul intonãrii Imnului Naþional al României - foto Eugen Mihai
(Romania’s national anthem is played)Aspect de la momentul intonãrii Imnului Naþional al României - foto Eugen Mihai
(Romania’s national anthem is played)Aspect de la momentul intonãrii Imnului Naþional al României - foto Eugen Mihai
(Romania’s national anthem is played)
Aspect de la momentul intonării Imnului Național al României - foto Eugen Mihai
(Romania’s national anthem is played)
Vizualizat: 676 ori.
Aspect de la momentul intonării Imnului Național al României - foto Eugen Mihai
(Romania’s national anthem is played)
Vizualizat: 616 ori.
Aspect de la momentul intonării Imnului Național al României - foto Eugen Mihai
(Romania’s national anthem is played)
Vizualizat: 627 ori.
Cetãþenii aflaþi în parcul "Carol " vizioneazã cu plãcere ceremonia dedicatã Zilei Imnului Naþional -  foto Eugen Mihai 
(Citizens in "Carol" Park joining with pleasure the ceremony dedicated to the Day of the National Anthem)
Cetățenii aflați în parcul "Carol " vizionează cu plăcere ceremonia dedicată Zilei Imnului Național - foto Eugen Mihai
(Citizens in "Carol" Park joining with pleasure the ceremony dedicated to the Day of the National Anthem)
Vizualizat: 629 ori.