Aspect din timpul exerciþiului de forþare a OltuluiMinistrul Apãrãrii Naþionale, Corneliu Dobriþoiu, ºeful Statului Major General, general-locotenent ªtefan Dãnilã ºi ºeful Statului Major al Forþelor Terestre, general-maior Ariton Ioniþã, în punctul de observare al exerciþiuluiAspect din timpul exerciþiului de forþare a Oltului
Aspect din timpul exercițiului de forțare a Oltului
Vizualizat: 41 ori.
Ministrul Apărării Naționale, Corneliu Dobrițoiu, șeful Statului Major General, general-locotenent Ștefan Dănilă și șeful Statului Major al Forțelor Terestre, general-maior Ariton Ioniță, în punctul de observare al exercițiului
Vizualizat: 61 ori.
Aspect din timpul exercițiului de forțare a Oltului
Vizualizat: 52 ori.
Exerciþiu de evacuare medicalã aerianã a unui rãnitAspect de la traversarea Râului Olt
Exercițiu de evacuare medicală aeriană a unui rănit
Vizualizat: 69 ori.
Aspect de la traversarea Râului Olt
Vizualizat: 57 ori.