Exercițiul de comandament cu trupe în teren FURIA OLTULUI 12

Ministrul Apãrãrii Naþionale, Corneliu Dobriþoiu, ºeful Statului Major General, general-locotenent ªtefan Dãnilã ºi ºeful Statului Major al Forþelor Terestre, general-maior Ariton Ioniþã, în punctul de observare al exerciþiului

Ministrul Apărării Naționale, Corneliu Dobrițoiu, șeful Statului Major General, general-locotenent Ștefan Dănilă și șeful Statului Major al Forțelor Terestre, general-maior Ariton Ioniță, în punctul de observare al exercițiului