ªeful Statului Major General, general-locotenent ªtefan Dãnilã trece în revistã garda de onoare - foto Petricã Mihalacheªeful Statului Major General, general-locotenent ªtefan Dãnilã înmâneazã Drapelul de luptã comandantului Bazei Logistice Navale "Pontica", contraamiral de flotilã Dan Hãulicã - foto Petricã MihalacheMilitarii Bazei Logistice Navale "Pontica" depun jurãmântul de credinþã - foto Petricã Mihalache
Șeful Statului Major General, general-locotenent Ștefan Dănilă trece în revistă garda de onoare - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 450 ori.
Șeful Statului Major General, general-locotenent Ștefan Dănilă înmânează Drapelul de luptă comandantului Bazei Logistice Navale "Pontica", contraamiral de flotilă Dan Hăulică - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 486 ori.
Militarii Bazei Logistice Navale "Pontica" depun jurământul de credință - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 445 ori.
ªeful Statului Major General, general-locotenent ªtefan Dãnilã se adreseazã audienþei - foto Petricã MihalacheDefilarea personalului Bazei Logistice Navale "Pontica" - foto Petricã MihalacheGarda de onoare prezintã onorul - foto Petricã Mihalache
Șeful Statului Major General, general-locotenent Ștefan Dănilă se adresează audienței - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 500 ori.
Defilarea personalului Bazei Logistice Navale "Pontica" - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 469 ori.
Garda de onoare prezintă onorul - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 446 ori.