Comandorul Aurelian Cojocaru
(Commander Aurelian Cojocaru)Aspect de la ceremonia de comemorare a comandorului Aurelian Cojocaru - foto Cãtãlin Ovreiu
(Commemoration ceremony for Commander Aurelian Cojocaru)Slujbã religioasã pentru comandorul Cojocaru - foto Cãtãlin Ovreiu
(Religious service for Commander Aurelian Cojocaru)
Comandorul Aurelian Cojocaru
(Commander Aurelian Cojocaru)
Vizualizat: 756 ori.
Aspect de la ceremonia de comemorare a comandorului Aurelian Cojocaru - foto Cătălin Ovreiu
(Commemoration ceremony for Commander Aurelian Cojocaru)
Vizualizat: 584 ori.
Slujbă religioasă pentru comandorul Cojocaru - foto Cătălin Ovreiu
(Religious service for Commander Aurelian Cojocaru)
Vizualizat: 475 ori.
Aspect de la ceremonia desfãºuratã în Aula Ministerului Apãrãrii Naþionale - foto Cãtãlin Ovreiu
(Ceremony organized at the Ministry of National Defence)Militariii din Afganistan au þinut un moment de reculegere în memoria comandorului Cojocaru - foto Dorinel CoteaMilitariii din Afganistan au þinut un moment de reculegere în memoria comandorului Cojocaru - foto Dorinel Cotea
Aspect de la ceremonia desfășurată în Aula Ministerului Apărării Naționale - foto Cătălin Ovreiu
(Ceremony organized at the Ministry of National Defence)
Vizualizat: 687 ori.
Militariii din Afganistan au ținut un moment de reculegere în memoria comandorului Cojocaru - foto Dorinel Cotea
Vizualizat: 500 ori.
Militariii din Afganistan au ținut un moment de reculegere în memoria comandorului Cojocaru - foto Dorinel Cotea
Vizualizat: 457 ori.
Militariii din Afganistan au þinut un moment de reculegere în memoria comandorului Cojocaru - foto Dorinel CoteaCeremonie de comemorare a Comandorului Aurelian Cojocaru la  
Comandamentul Diviziei 4 Infanterie „GEMINA” din Cluj-Napoca - foto Olga Coman
Ceremonie militarã în memoria comandorului Cojocaru la Brigada 2 Vânãtori de Munte de la Braºov - foto Sorin Jitaru
Militariii din Afganistan au ținut un moment de reculegere în memoria comandorului Cojocaru - foto Dorinel Cotea
Vizualizat: 463 ori.
Ceremonie de comemorare a Comandorului Aurelian Cojocaru la
Comandamentul Diviziei 4 Infanterie „GEMINA” din Cluj-Napoca - foto Olga Coman
Vizualizat: 446 ori.
Ceremonie militară în memoria comandorului Cojocaru la Brigada 2 Vânători de Munte de la Brașov - foto Sorin Jitaru
Vizualizat: 459 ori.