Comandantul Comandamentului Trupelor de Uscat din armata Republicii Serbia in vizită la sediul Ministerului Apărării Naționale (Lieutenant General Dan Ghica-Radu Received the Commander of the Land Forces Command of the Serbian Armed Forces)

Aspect din timpul discuþiilor oficiale - foto Valentin Ciobîrcã
(Official talks)

Aspect din timpul discuțiilor oficiale - foto Valentin Ciobîrcă
(Official talks)