Aspect din timpul întâlnirii oficiale româno - americane
(Official talks)Aspect din timpul întâlnirii oficiale româno - americane
(Official talks)Semnarea "Acordului între M.Ap.N. ºi Departamentul Apãrãrii al SUA privind asistenþa medicalã pentru membrii forþelor armate ºi dependenþii lor"
(Signing of the “Agreement between Romanian MoND and the US Department of Defense on the medical assistance offered to the armed forces’ members and their dependents”)
Aspect din timpul întâlnirii oficiale româno - americane
(Official talks)
Vizualizat: 551 ori.
Aspect din timpul întâlnirii oficiale româno - americane
(Official talks)
Vizualizat: 584 ori.
Semnarea "Acordului între M.Ap.N. și Departamentul Apărării al SUA privind asistența medicală pentru membrii forțelor armate și dependenții lor"
(Signing of the “Agreement between Romanian MoND and the US Department of Defense on the medical assistance offered to the armed forces’ members and their dependents”)
Vizualizat: 546 ori.