Fregata "Regele Ferdinand" a plecat la operația de luptă "Atalanta" (Frigate "Regele Ferdinand" left for "Atalanta" Operation)

Oficialitãþi participante la ceremonie - foto Petricã Mihalache
(The officials participating in the ceremony)

Oficialități participante la ceremonie - foto Petrică Mihalache
(The officials participating in the ceremony)