Fregata "Regele Ferdinand" a plecat la operația de luptă "Atalanta" (Frigate "Regele Ferdinand" left for "Atalanta" Operation)

Militar împreunã cu familia - foto Petricã Mihalache 
(Military together with his family)

Militar împreună cu familia - foto Petrică Mihalache
(Military together with his family)