Fregata "Regele Ferdinand" a plecat la operația de luptă "Atalanta" (Frigate "Regele Ferdinand" left for "Atalanta" Operation)

Aspect de la ceremonia de plecare în misiune - foto Petricã Mihalache 
(Aspect from the mission departure ceremony)

Aspect de la ceremonia de plecare în misiune - foto Petrică Mihalache
(Aspect from the mission departure ceremony)