Conferința Comitetului Militar al NATO de la Sibiu (NATO Military Committee Conference in Sibiu)

Generalul-locotenent ªtefan Dãnilã, ºeful Statului Major General, ºi preºedintele Comitetului Militar al NATO, generalul Knud Bartels, la ceremonia de întâmpinare desfãºuratã în Piaþa Mare din Sibiu - foto Valentin Ciobârcã 
(Lieutenant General ªtefan Dãnilã, chief of General Staff, and General Knud Bartels, chairman of the NATO Military Committee at the welcome ceremony in Piaþa Mare of Sibiu)

Generalul-locotenent Ștefan Dănilă, șeful Statului Major General, și președintele Comitetului Militar al NATO, generalul Knud Bartels, la ceremonia de întâmpinare desfășurată în Piața Mare din Sibiu - foto Valentin Ciobârcă
(Lieutenant General Ștefan Dănilă, chief of General Staff, and General Knud Bartels, chairman of the NATO Military Committee at the welcome ceremony in Piața Mare of Sibiu)