Exercițiul ”Jackal Stone 2012” ( "Jackal Stone 2012")

Comandantul Grupãrii de forþe pentru operaþii speciale româneºti (ROU SOTG) explicã Preºedintelui Croaþiei, ministrului apãrãrii ºi comandantului SOCEUR acþiunile de antrenament specifice

(Commander ROU SOTG explaining the Croatian President, the defence minister and the SOCEUR commander the specific training exercises)

Comandantul Grupării de forțe pentru operații speciale românești (ROU SOTG) explică Președintelui Croației, ministrului apărării și comandantului SOCEUR acțiunile de antrenament specifice

(Commander ROU SOTG explaining the Croatian President, the defence minister and the SOCEUR commander the specific training exercises)