Exercițiul ”Jackal Stone 2012” ( "Jackal Stone 2012")

Militari din forþele pentru operaþii speciale din Croaþia, SUA ºi România participã la un exerciþiu de asalt asupra unei clãdiri ocupate de "elemente teroriste"
(Croatian, US and Romanian special operations forces participating in an assault exercise of a building occupied by “terrorist elements”)

Militari din forțele pentru operații speciale din Croația, SUA și România participă la un exercițiu de asalt asupra unei clădiri ocupate de "elemente teroriste"
(Croatian, US and Romanian special operations forces participating in an assault exercise of a building occupied by “terrorist elements”)