"Galaxia Stelelor Roș-Albastre"

ªeful Statului Major al Forþelor Terestre, generalul locotenent Sorin Ioan,  înmâneazã distincþii aniversare sportivilor legendari ai Clubului - Foto Eugen Mihai

Șeful Statului Major al Forțelor Terestre, generalul locotenent Sorin Ioan, înmânează distincții aniversare sportivilor legendari ai Clubului - Foto Eugen Mihai