Vizita șefului Statului Major General în Statul Alabama, SUA (Visit of the Chief of General Staff to the State of Alabama, USA)

Gl. lt. ªtefan Dãnilã oferã placheta cu însemnele SMG gl. mr. Perry Smith - foto  Lucian Indolean

Gl. lt. Ștefan Dănilă oferă placheta cu însemnele SMG gl. mr. Perry Smith - foto Lucian Indolean