Secretarul de stat pentru armamente, Floarea ªerban, la ceremonia desfãºuratã la Palatul Cercului Militar Naþional - foto Cãtãlin OvreiuAspecte de la ceremonia desfãºuratã la Palatul Cercului Militar Naþional - foto Cãtãlin Ovreiuªeful Direcþiei Management Resurse Umane, generalul-maior Dumitru Seserman, la ceremonia desfãºuratã la Palatul Cercului Militar Naþional - foto Cãtãlin Ovreiu
Secretarul de stat pentru armamente, Floarea Șerban, la ceremonia desfășurată la Palatul Cercului Militar Național - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 403 ori.
Aspecte de la ceremonia desfășurată la Palatul Cercului Militar Național - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 372 ori.
Șeful Direcției Management Resurse Umane, generalul-maior Dumitru Seserman, la ceremonia desfășurată la Palatul Cercului Militar Național - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 409 ori.
Aspect de la lansarea de carte “Resursele umane ale Armatei României – 150 de ani de istorie” - foto Eugen MIhaiAspect de la lansarea de carte “Resursele umane ale Armatei României – 150 de ani de istorie” - foto Eugen MIhaiFotografie de grup - Foto Eugen Mihai
Aspect de la lansarea de carte “Resursele umane ale Armatei României – 150 de ani de istorie” - foto Eugen MIhai
Vizualizat: 368 ori.
Aspect de la lansarea de carte “Resursele umane ale Armatei României – 150 de ani de istorie” - foto Eugen MIhai
Vizualizat: 384 ori.
Fotografie de grup - Foto Eugen Mihai
Vizualizat: 507 ori.