Ministrul apãrãrii naþionale, Corneliu Dobriþoiu, la decernarea premiilor participanþilor la concursul de design al diplomei Furnizor al Militarilor Români - foto Valentin CiobîrcãAspect de la decernarea premiilor participanþilor la concursul de design al diplomei Furnizor al Militarilor Români - foto Valentin CiobîrcãMinistrul apãrãrii naþionale, Corneliu Dobriþoiu, îl felicitã pe maistrul militar clasa a III-a Liviu Gavrilã, câºtigãtorul concursului de design al diplomei Furnizor al Militarilor Români - foto Valentin Ciobîrcã
Ministrul apărării naționale, Corneliu Dobrițoiu, la decernarea premiilor participanților la concursul de design al diplomei Furnizor al Militarilor Români - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 796 ori.
Aspect de la decernarea premiilor participanților la concursul de design al diplomei Furnizor al Militarilor Români - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 793 ori.
Ministrul apărării naționale, Corneliu Dobrițoiu, îl felicită pe maistrul militar clasa a III-a Liviu Gavrilă, câștigătorul concursului de design al diplomei Furnizor al Militarilor Români - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 852 ori.
Aspect de la decernarea premiilor participanþilor la concursul de design al diplomei Furnizor al Militarilor Români - foto Valentin Ciobîrcã 
Cristian Radu, consilier al ministrului apãrãrii naþionale, la decernarea premiilor participanþilor la concursul de design al diplomei Furnizor al Militarilor Români - foto Valentin Ciobîrcã 
ªeful Statului Major General, general-locotenent ªtefan Dãnilã, îl felicitã pe câºtigãtorul concursului de design al diplomei Furnizor al Militarilor Români - foto Valentin Ciobîrcã
Aspect de la decernarea premiilor participanților la concursul de design al diplomei Furnizor al Militarilor Români - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 923 ori.
Cristian Radu, consilier al ministrului apărării naționale, la decernarea premiilor participanților la concursul de design al diplomei Furnizor al Militarilor Români - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 931 ori.
Șeful Statului Major General, general-locotenent Ștefan Dănilă, îl felicită pe câștigătorul concursului de design al diplomei Furnizor al Militarilor Români - foto Valentin Ciobîrcă

Vizualizat: 882 ori.