Decernarea premiilor participanților la concursul de design al diplomei Furnizor al Militarilor Români

Ministrul apãrãrii naþionale, Corneliu Dobriþoiu, la decernarea premiilor participanþilor la concursul de design al diplomei Furnizor al Militarilor Români - foto Valentin Ciobîrcã

Ministrul apărării naționale, Corneliu Dobrițoiu, la decernarea premiilor participanților la concursul de design al diplomei Furnizor al Militarilor Români - foto Valentin Ciobîrcă