Decernarea premiilor participanților la concursul de design al diplomei Furnizor al Militarilor Români

Ministrul apãrãrii naþionale, Corneliu Dobriþoiu, îl felicitã pe maistrul militar clasa a III-a Liviu Gavrilã, câºtigãtorul concursului de design al diplomei Furnizor al Militarilor Români - foto Valentin Ciobîrcã

Ministrul apărării naționale, Corneliu Dobrițoiu, îl felicită pe maistrul militar clasa a III-a Liviu Gavrilă, câștigătorul concursului de design al diplomei Furnizor al Militarilor Români - foto Valentin Ciobîrcă