Ziua Înzestrării Armatei (The Day of Defence Procurement)

Aspect din timpul ceremoniei organizate cu prilejul Zilei Înzestrãrii Armatei - foto Cãtãlin Ovreiu
(Photo from the ceremony organized in celebration of the Day of Defence Procurement)

Aspect din timpul ceremoniei organizate cu prilejul Zilei Înzestrării Armatei - foto Cătălin Ovreiu
(Photo from the ceremony organized in celebration of the Day of Defence Procurement)