Ceremonia de acordare a diplomelor "Furnizorilor Militarilor Români" - foto Petricã MihalacheMinistrul apãrãrii naþionale, Corneliu Dobriþoiu, adresându-se audienþei - foto Petricã Mihalache Coordonatorul programului, Cristian Radu, adresându-se audienþei - foto Petricã Mihalache
Ceremonia de acordare a diplomelor "Furnizorilor Militarilor Români" - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 482 ori.
Ministrul apărării naționale, Corneliu Dobrițoiu, adresându-se audienței - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 507 ori.
Coordonatorul programului, Cristian Radu, adresându-se audienței - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 453 ori.
Ministrul apãrãrii naþionale acordã diploma "Furnizorii Militarilor Români" - foto Petricã MihalacheAspect de la ceremonie - foto Petricã MihalacheExerciþiu de tip Drill-team - foto Petricã Mihalache
Ministrul apărării naționale acordă diploma "Furnizorii Militarilor Români" - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 501 ori.
Aspect de la ceremonie - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 478 ori.
Exercițiu de tip Drill-team - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 433 ori.
Oficialitãþi din Ministerul Apãrãrii Naþionale participante la ceremonie - foto Petricã Mihalache Exerciþiu de tip Drill-team - foto Petricã MihalacheSpectacolul Muzicii Regimentului 30 Gardã "Mihai Viteazul" - foto Petricã Mihalache
Oficialități din Ministerul Apărării Naționale participante la ceremonie - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 548 ori.
Exercițiu de tip Drill-team - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 528 ori.
Spectacolul Muzicii Regimentului 30 Gardă "Mihai Viteazul" - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 460 ori.
Spectacolul Muzicii Regimentului 30 Gardã "Mihai Viteazul" - foto Petricã Mihalache
Spectacolul Muzicii Regimentului 30 Gardă "Mihai Viteazul" - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 500 ori.