Ministrul Corneliu Dobriþoiu se adreseazã celor prezenþi la eveniment - foto Cãtãlin OvreiuAspect din timpul desfãºurãrii conferinþei - foto Cãtãlin OvreiuMinistrul apãrãrii naþionale în dialog cu jurnaliºtii - foto Cãtãlin Ovreiu
Ministrul Corneliu Dobrițoiu se adresează celor prezenți la eveniment - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 610 ori.
Aspect din timpul desfășurării conferinței - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 612 ori.
Ministrul apărării naționale în dialog cu jurnaliștii - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 554 ori.