Conferința "SECURITATEA NAȚIONALĂ ÎN SOCIETATEA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE. INTELLIGENCE, CUNOAȘTERE STRATEGICĂ ȘI DECIZIE"

Ministrul apãrãrii naþionale în dialog cu jurnaliºtii - foto Cãtãlin Ovreiu

Ministrul apărării naționale în dialog cu jurnaliștii - foto Cătălin Ovreiu