Conferința "SECURITATEA NAȚIONALĂ ÎN SOCIETATEA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE. INTELLIGENCE, CUNOAȘTERE STRATEGICĂ ȘI DECIZIE"

Ministrul Corneliu Dobriþoiu se adreseazã celor prezenþi la eveniment - foto Cãtãlin Ovreiu

Ministrul Corneliu Dobrițoiu se adresează celor prezenți la eveniment - foto Cătălin Ovreiu