Videoconferință cu militarii din teatrele de operații

Aspect din timpul videoteleconferinþei cu militarii din teatrele de operaþii - foto Vali Ciobârcã

Aspect din timpul videoteleconferinței cu militarii din teatrele de operații - foto Vali Ciobârcă