Ceremonie de avansare în grad a 27 de veterani de război

Ministrul apãrãrii naþionale îi felicitã pe cei 27 de veterani de rãzboi - foto Valentin Ciobârcã

Ministrul apărării naționale îi felicită pe cei 27 de veterani de război - foto Valentin Ciobârcă