Parada Militară organizată de Ziua Națională a României

Militari ºi tehnicã folositã în teatrele de operaþii - foto Petricã Mihalache

Militari și tehnică folosită în teatrele de operații - foto Petrică Mihalache